Gå til indhold
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Psykisk sygdom

Psykiske sygdomme kan komme til udtryk på mange forskellige måder, men de indebærer typisk forandringer i den måde, som du tænker, føler og opfører dig på.

I filmene her kan du blandt andet lære mere om PTSD, depression og angst.

Livet med psykisk sygdom

Billede af en sti med træer og buske på begge sider

Psykiatrien

Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.