Gå til indhold

Hvad er depression?

Alle kan blive ramt af en depression. De typiske symptomer er tristhed, manglende energi, træthed og koncentrationsbesvær m.m. Ved en svær depression kan du også få selvmordstanker - og i den situation skal du søge hjælp med det samme! Sygdommen kan som oftest behandles med en kombination af samtaleterapi og medicin.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Forskellen på at være ked af det og have en depression

De fleste kender til det at være trist og ked af det i en periode. At have en depression er dog noget andet og mere end det. Forskellen er, at en depression varer i længere tid og er mere omfattende end blot det at være ked af det. 

Det er hele din personlighed, der er påvirket – og du vil have en række symptomer, som vil være til stede samtidigt.

Alle kan blive ramt

Der er tale om en af de helt store folkesygdomme, og omkring hver femte får den på et tidspunkt i deres liv. Mange får kun sygdommen en enkelt gang. Cirka hver 10. får mere end ti depressioner i deres liv. 

Dobbelt så mange kvinder som mænd rammes.

Symptomer

Du vil typisk have været trist i en længere periode, og du har ingen energi eller lyst til noget som helst. 

Du har et lavt selvværd, måske bekymrer du dig meget - eller bebrejder dig selv for ting, du har sagt eller gjort. 

Du kan føle dig konstant træt, have svært ved at koncentrere dig, og kan slet ikke forestille dig, at du nogensinde vil få det bedre. 

Desuden kan din appetit være påvirket, så du har en meget lille appetit og deraf følgende vægttab. Appetitten er derimod øget ved vinterdepression, som er en speciel depression, som er hyppigst på den årstid. 

Du vil også typisk have problemer med at sove.

Depression og mani hænger ikke nødvendigvis sammen

Mange tror, at når man har en depression, vil man også få en mani. En mani kan bedst beskrives som det modsatte af en depression, hvor man typisk er hyperaktiv det meste af døgnet og har svært ved at falde til ro og sove om natten.

Men sådan hænger det ikke sammen. Får man begge dele er der tale om en helt anden sygdom, som kaldes: en bipolar affektiv sindslidelse.

Forskellige grader af depression

Sygdommen depression inddeles i let, moderat og svær depression alt efter, hvor alvorlig den er. 

Ved en let depression har du nogle af ovennævnte symptomer, men de er ikke værre end, at du fortsat kan passe en hverdag. 

Jo mere alvorlig din depression er, jo sværere bliver dine symptomer, indtil dit liv og din hverdag går helt i stå. 

Sygdommen kan blive så svær, at den ender i en psykose. Det vil sige en tilstand, hvor du har svært ved at skelne fantasi fra virkelighed. 

Selvmordstanker

Et andet tegn på svær depression er selvmordstanker. Det er derfor vigtigt, at du kommer i behandling inden den bliver så alvorlig, at du begynder at overveje at tage dit eget liv.

Hvorfor får man en depression?

Der kan være mange forklaringer på, at du får sygdommen. Du kan have problemer igennem længere tid i dit parforhold, på dit arbejde, dødsfald i familien, fyring, arbejdsløshed eller stress.

Du kan samtidig være arveligt disponeret for at få sygdommen. Det vil sige, at du kan have arvet en sårbarhed, som indebærer, at hvis du oplever noget meget belastende i dit liv, kan det udløse en depression.

Behandling

Behandlingen afhænger af hvor alvorligt syg du er. Den kan bestå af psykoterapi og antidepressiv medicin – enten alene eller i kombination. 

Ved en let depression kan psykoterapi være tilstrækkeligt – men jo alvorligere den er, jo mere stiger behovet for en kombination af de to behandlingsformer. 

Vigtigt at lære om sygdommen

Det er desuden vigtigt at lære noget om sygdommen, hvordan du kan leve med den og forebygge, at den vender tilbage.

Hvis du får antidepressiv medicin, kan der gå 3-6 uger, inden du mærker nogen virkning. Hvis medicinen ikke virker, kan man enten sætte dosis op eller prøve med et andet præparat. 

Ved vinterdepression kan medicinsk behandling suppleres med lysterapi med en lampe, som giver et lys sammensat som solens lys. 

Lær at håndtere din angst eller depression

Få hjælp til symptomer som ængstelse, træthed, tristhed og tankemylder på kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Det er gratis og kræver ingen henvisning. 
Kursus: Lær at Tackle
LÆR AT TACKLE findes også som et online kursusforløb, hvis du af praktiske eller personlige grunde ikke har lyst til at møde op på et fysisk kursus. Det er gratis og kræver ingen henvisning.
Find Lær at Tackle online-kursus her.

Hvem behandler en depression?

Behandlingen kan foregå hos din egen læge eller hos en privatpraktiserende psykiater eller psykolog. 

Du kan også være tilknyttet et psykiatrisk ambulatorium. 

Behandlingsforløbet

Du vil sammen med din behandler lægge en plan for dit behandlingsforløb. 

Du kan lære mere om din sygdom i patientforeningerne. De vil desuden ofte have målrettede tilbud til både dig som har en depression og dine pårørende.

Ved svær depression kan det være nødvendigt at blive indlagt på psykiatrisk afdeling, fordi du ikke er i stand til at tage vare på dig selv. 

Din tilstand kan være i livstruende, fordi du ikke har spist tilstrækkeligt gennem lang tid, eller måske har du selvmordstanker. I den situation har du brug for at være et sted, hvor man kan observere din tilstand og sikre, at du ikke tager livet af dig i en periode, hvor du er alvorlig syg.

Hvis depressionen er meget alvorlig, kan du få tilbudt elektrochokbehandling, såkaldt ECT. Det er den hurtigste og mest effektive behandling mod svær depression.

Risiko for tilbagefald

For hver gang man har haft en depression, øges risikoen ekstra for yderligere at få endnu en depression. Har man derfor haft tre depressioner, så anbefales det at have tæt kontakt til egen læge eller psykiater og eventuelt få forebyggende, livslang medicin

Man udvikler ikke en svær depression fra den ene dag til den anden. Det er derfor vigtigt, at du og dine pårørende er opmærksomme på tidlige tegn på depression. Og henvend dig hurtigt til din læge for at komme i behandling. 

Jo hurtigere du kommer i behandling, jo større er chancen for, at depressionen kun får et kort forløb.

Har du akut brug for hjælp kan du henvende dig på en psykiatriske skadestue eller en psykiatrisk akutmodtagelse.

 

Vil du vide mere om depression?

På sundhed.dk kan du bl.a. læse om, hvorfor man får depression og hvilke typer, der findes.