Skip to content

Hvad kan jeg få hjælp til?

En kronisk eller længerevarende sygdom kan have praktiske konsekvenser for din hverdag, både nu og på sigt.

Her kan du se film om de muligheder, du har for at få hjælp i forskellige situationer.

Film om dine muligheder og rettigheder

Din ret til hurtig udredning

Praktisk og følelsesmæssigt i den sidste tid

Udlandsrejser og rejseforsikring

Dine muligheder for at oprette et livstestamente

Din ret til aktindsigt

Dine muligheder for at søge erstatning

Din ret til frit sygehusvalg

Tilskud til merudgifter

Nedsat tid, §56 og fleksjob

Din ret til hurtig udredning

Praktisk og følelsesmæssigt i den sidste tid

Udlandsrejser og rejseforsikring

Dine muligheder for at oprette et livstestamente

Din ret til aktindsigt

Dine muligheder for at søge erstatning

Din ret til frit sygehusvalg

Tilskud til merudgifter

Nedsat tid, §56 og fleksjob