Gå til indhold

Har du en psykisk sygdom?

Det er naturligt at have perioder i ens liv, hvor man ikke trives, som man plejer. I nogle tilfælde kan mistrives dog være udtryk for psykisk sygdom, hvis den bliver værre eller fortsætter i ugevis. Hvis du har mistanke om psykisk sygdom, er det vigtigt, at du kontakter din læge, som kan hjælpe dig med en afklaring.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Forskel på mistrivsel og psykisk sygdom

Vi vil alle igennem vores liv opleve perioder med psykiske belastninger og kortere perioder, hvor vi ikke trives. I de perioder oplever vi for eksempel, at vores humør, følelser, tanker og adfærd ændrer sig. Måske oplever vi også manglende energi og overskud, nedsat lyst og interesse for de aktiviteter, vi plejer at sætte pris på. 

Mange får fysiske symptomer, når de er under psykisk pres. Her er det ikke usædvanligt at opleve generel utilpashed eller hovedpine, mavepine eller hjertebanken. I perioder med psykiske belastninger er det helt normalt, at din appetit ændrer sig, eller din søvn bliver forstyrret. Ofte er de udfordringer dog med til, at du ikke fungerer helt optimalt i din hverdag. Det, at du har det dårligt psykisk og ikke trives i din hverdag, er dog ikke ensbetydende med psykisk sygdom - men for nogle kan det føre til psykisk sygdom.

Tegn på psykisk sygdom

Psykisk velbefindende er en subjektiv oplevelse, men hvis du får det så dårligt, at omgivelserne begynder at fornemme, at noget er galt, så bør dine advarselslamper begynde at lyse. Dine nærmeste vil måske udtrykke bekymring og i nogle tilfælde vil de kunne se, at du har behov for hjælp, før du selv gør det. 

Find den rette hjælp

En samtale med din læge kan afklare, hvilken form for støtte eller behandling, du har brug for. Hvis din egen læge vurderer, at det er relevant, vil han eller hun viderehenvise dig til en privatpraktiserende psykolog eller psykiater. Hvis din tilstand er mere kompleks eller alvorlig, kan du blive henvist til psykiatrien, som vil forsøge at finde ud af, hvad dine symptomer skyldes. 

Hvis du skal afklares i psykiatrien

Her vil en behandler tale med dig og vurdere din tilstand ud fra, hvor længe du har haft symptomerne, hvor alvorlige de er, hvor meget de påvirker dig og forstyrrer din hverdag. Du vil også blive spurgt om, hvor stor en forskel du oplever fra dit nuværende aktivitetsniveau i sammenligning med tidligere. Og om du selv har gjort dig nogen tanker om, hvad forandringerne skyldes. 

Fjern eller reducér belastninger

I de tilfælde hvor psykiske problemer skyldes belastninger, kan du starte med at prøve at fjerne eller reducere dem. Det kan være svært at få øje på, hvad man selv kan gøre og hvilke handlemuligheder, man har. Derfor er det vigtigt, at du får den rette faglige rådgivning.

Vi klarer udfordringer forskelligt

Mennesker håndterer psykiske belastninger og mistrivsel meget forskelligt. Der findes ikke én rigtig måde at klare udfordringerne på. For de flestes vedkommende er det en yderligere belastning, hvis man skal gå med det alene. Derfor er det godt, hvis du har nogen at tale med, som du kan være åben overfor. 

Søg hjælp hos din læge

Hvis du får det tiltagende dårligt, eller det varer ved i ugevis og forhindrer dig i at klare job, aktiviteter i hverdagen og samvær med andre, er det vigtigt, at du taler med nogen om det - og søg gerne professionel rådgivning og hjælp. Første skridt kan være at bestille tid hos din læge. Han eller hun kan rådgive dig om, hvordan man bedst finder ud af, hvad dine symptomer skyldes og hvilke behandlingsmuligheder, der er. At søge hjælp er det første skridt på vejen til at få det bedre.

 

Her kan du finde mere information om psykisk sygdom

PsykInfo tilbyder anonym rådgivning i alle regioner i Danmark. 

Bor du i Region Sjælland kan du finde mere information om PsykInfo her >>

Søg mere information hos LAP - Landsforeningen for nuværende og tidligere psykiatribrugere her >>

Søg mere information hos SIND - Landsforenningen for psykisk sundhed her >>

Søg mere information hos Psykiatrifonden her >>

Søg mere information hos Det Sociale Netværk her >>

Søg mere information hos En af os >>