Gå til indhold

Arbejdsliv og psykisk sygdom

Arbejdslivet er vigtigt i hverdagen, og det er det også, hvis du har en psykisk sygdom. Et arbejde bidrager med at holde sammen på ens hverdag - skaber struktur og rammer. Derfor er det vigtigt at bibeholde eller komme tilbage til dit arbejde, hvis du har mulighed for det.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Arbejdet er vigtigt i hverdagen

At have et arbejde fylder meget i de flestes liv og er derfor også vigtigt, hvis du har en psykisk sygdom. Derfor spiller det at bibeholde dit arbejde også en vigtig rolle i forhold til at fastholde dit hverdagsliv og din sociale kontakt med andre mennesker.

Hvis du mister dit arbejde i forbindelse med en sygdomsperiode, kan du opleve, at dit liv begynder at falde fra hinanden. Din økonomi forringes betragteligt, og du mister din selvstændighed, fordi kommunen nu begynder at blande sig i og stiller krav om, hvad du skal gøre for at modtage understøttelse.

Arbejdet kan være en del af helbredelsen

Har du været sygemeldt i en periode på grund af psykisk sygdom, kan det være vigtigt for dig, at du vender tilbage til dit arbejde. Det kan ligefrem være en del af helbredelsen – også selv om du ikke føler dig helt klar. Det kræver dog, at arbejdspladsen og kollegaerne tager hensyn til din situation. Det kan for eksempel være nødvendigt at starte langsomt op og have en tæt dialog med din leder og kollegaer om, hvordan det går - og om kravene og arbejdsbyrden er passende i forhold til din tilstand.

Udfordret at den psykiske sygdom

Psykisk sygdom vil typisk give dig udfordringer i forhold til dit energiniveau, hukommelse, tålmodighed, overblik og struktur. Du kan derfor også være bekymret for, om du i det hele taget vil kunne klare at arbejde som før. Dernæst kan bekymringerne begynde at stille sig i kø:

  • Bliver mit liv i det hele taget som før?
  • Vil mit arbejde overhovedet have mig tilbage?
  • Og hvor åben skal jeg være omkring min sygdom?

Du er den, der kender dig selv bedst

Når du tager beslutningen om at vende tilbage til arbejdet, bør du danne dig et realistisk billede af dine ressourcer og begrænsninger. På den anden side må du heller ikke lade andre undervurdere dine ressourcer, hvis du selv er overbevist om, at du magter jobbet. 

Du er den, som kender dig selv bedst –  ikke din læge eller en sagsbehandler i kommunen. Måske kan det være en hjælp at tale med dine pårørende eller venner om, hvordan de oplever dine ressourcer og begrænsninger i forhold til at magte et arbejde.

Vil du tale åbent om din sygdom?

Du skal også overveje, om du ønsker at være åben omkring din sygdom eller ej.

Som udgangspunktet er det hensigtsmæssigt at være åben, da det er den eneste måde både du, din arbejdsgiver og dine kollegaer kan tage hensyn til din tilstand. På den anden side kan du være bange for at blive fyret, netop fordi du er åben.

Om du vælger åbenhed eller ej afhænger af, hvordan du er som person, din situation og kulturen på din arbejdsplads.

Hvis du har tillid til din leder, kan du tale med hende eller ham om dine muligheder. Du kan også tale med tillidsmanden på din arbejdsplads. Desuden kan det være en god idé at tale med din læge om, hvordan du vender tilbage på dit arbejde. Sammen kan i lægge en plan for, hvordan du bedst vender tilbage til en hverdag.

Respekter dine egne grænser

Hvis du vender tilbage til din arbejdsplads, er det vigtigt, at du lærer at tage hensyn til dit helbred. For eksempel skal du lige vænne dig til at arbejde igen. Det kan godt tage noget tid.

Det kan være en hjælp, at du optrapper arbejdstiden langsomt og har færre arbejdsopgaver i begyndelsen og derefter langsomt trapper op. Det kan også være, at du på længere sigt finder ud af, at du varigt får brug for at nedsætte din arbejdstid. Tal med din sagsbehandler i kommunen om de støttemuligheder, der findes for eksempel fleksjob.

Du skal være opmærksom på dine grænser og ikke overanstrenge dig, for det kan forværre din psykiske tilstand. Du skal erkende med dig selv, at der er ting du kan og ting, du ikke kan. Og forbered dig på, at der vil være forskel på dagene: Nogle dage går det strygende – andre dage går alt i fisk.

Husk at bede om hjælp

Det er vigtigt at bede om at bede om hjælp i de situationer, hvor du har brug for det.

Vær også opmærksom på, at du ikke falder i negative tankefælder og overreagerer, hvis du oplever svære dage. Tag det for hvad det er: En svær dag. Oplever du flere svære dage, så overvej om du har for mange opgaver.

Det er vigtigt, at du passer på dig selv – og ikke overanstrenger dig!

Her kan du få hjælp

PsykInfo tilbyder anonym rådgivning i alle regioner i Danmark. 

Bor du i Region Sjælland kan du finde mere information om PsykInfo her >>

Søg hjælp hos LAP - Landsforeningen for nuværende og tidligere psykiatribrugere her >>

Søg hjælp hos SIND - Landsforenningen for psykisk sundhed her >>

Søg hjælp hos Psykiatrifonden her >>

Søg hjælp hos Det Sociale Netværk her >>