Gå til indhold

Hvad er psykisk sygdom?

Sygdomme kan være meget forskellige, selvom de har samme diagnose. Det er vigtigt at huske på, at sygdom er noget man har. Det er ikke noget, man er. Når en diagnose stilles, gøres det efter en samlet vurdering af din situation. Det er vigtigt, at du søger læge, hvis du har mistanke om, at du har en psykisk sygdom.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Alle sygdomsforløb er forskellige

Psykisk sygdom kan komme til udtryk på mange forskellige måder, men den indebærer typisk forandringer i den måde, som du tænker, føler og opfører dig på. 

Sygdommen vil derfor påvirke både din person, den måde du opfatter dig selv på, den måde du omgås andre mennesker på – og den måde andre mennesker opfatter og omgås dig på. 

En psykisk lidelse kan derfor være mere eller mindre indgribende i dit liv alt efter hvilke og hvor svære symptomer, du har.

Du er ikke din sygdom - du har en sygdom

Langt de fleste kommer sig efter en psykisk sygdom. Det er dog meget forskelligt fra person til person – også afhængig af diagnosen, hvor lang tid symptomerne varer ved. Her er det vigtigt at understrege, at en diagnose er ikke noget du er, men noget du har. Derfor bør man for eksempel ikke sige, at man er skizofren, men i stedet at man har sygdommen skizofreni.

Psykisk sygdom er usynlig

Fordi det er usynligt, kan det være vanskelig for andre at forholde sig til – eller tage hensyn til. For eksempel kan det være svært for andre mennesker at forstå, hvordan det påvirker dit liv, dit energiniveau, dine muligheder for at handle, dit forhold til andre mennesker osv.

Du kan opleve, at du hele tiden skal gøre opmærksom på din situation og forsvare dig - og det har du måske ikke altid overskud til.

En diagnose er som et billede

En psykiatrisk diagnose stilles ikke på baggrund af blot et enkelt symptom, men ud fra den gruppe af symptomer, som du har. Desuden afhænger det også af, hvor længe du har haft dem, og hvor belastende du oplever dem i din hverdag. Det er derfor det samlede billede af din situation, der er afgørende for diagnosen.

 Flere forskellige symptomer

Der findes mange forskellige symptomer på psykisk sygdom. Afhængig af, hvem du er, kan de komme til udtryk på forskellig vis. Symptomer vil ofte påvirke dit humør. Du kan for eksempel være nedtrykt eller hyperaktiv over en lang periode. Eller måske oplever du en konstant angst, du ikke kan forklare.

Det kan også være, at du oplever, at andre vil dig ondt, eller at der bliver talt om dig bag din ryg. Du kan opleve søvnproblemer, problemer med appetitten, træthed m.m.

Samlet set skal symptomerne dog typisk have varet i længere tid, før der kan være tale om sygdom.

Søg læge, hvis du mistænker psykisk sygdom

Hvis du overvejer, om du måske har en psykisk sygdom, er det bedste pejlemærke at tage udgangspunkt i, hvordan du selv oplever, du har det. Hvis du selv eller dine pårørende oplever, at du har det så psykisk dårligt, at du fungerer dårligt i din hverdag, bør du gå til din læge og få afklaret, om der er tale om en psykisk sygdom eller ej. 

Fysisk sygdom kan vise sig psykisk

Desuden vil din læge være opmærksom på, om der kan være tale om en fysisk sygdom, som kommer til udtryk med psykiske symptomer. Det kan også være, at det omvendte gør sig gældende, at du går til lægen med et fysisk symptom – men at det fysiske symptom skyldes, at du har det psykisk dårligt.

De fleste bliver raske

Når man får en psykiatrisk diagnose behøver den ikke være for altid. Det er helt individuelt fra person til person – og afhængig af diagnosen, hvordan fremtidsudsigterne er for helbredelse. Nogle har blot en enkel episode med psykisk sygdom i livet – og kommer sig derefter helt. Andre kan opleve flere tilbagevendende episoder med års mellemrum – men har et ”normalt” liv i årene mellem episoderne. Enkelte må slås med symptomerne hele livet og lære at leve med sygdommen.

Jo tidligere behandling - jo bedre fremtidsudsigter

Jo tidligere man kommer i behandling, des bedre bliver fremtidsudsigterne. Det gælder for alle psykiske lidelser. Behandlingen afhænger af diagnosen, men den kan bestå af en kombination af medicinsk behandling og psykoterapi. 

Du kan selv gøre noget

Det er vigtigt, at du ved noget sygdommen, så du får en forståelse af den. Ved at lære dig selv og sygdommen at kende, kan du finde ud af, hvad du selv kan gøre for at have det bedst muligt.

Dit fysiske helbred er vigtigt for dit psykiske helbred. Det er derfor vigtigt, at du passer på det ved at fx spise sundt og regelmæssigt, have en naturlig døgnrytme og undgå at blive overbelastet.