Skip to content
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret marketing cookies

Dine rettigheder

Her kan du finde film, der handler om dine rettigheder som patient i sundhedsvæsenet. Som patient har du fx ret til frit at vælge sygehus, klage over behandling og få hurtig udredning. Du kan også finde film om patientvejledere og høre hvordan de kan hjælpe dig.

Dine muligheder

Sundhedspersonalets tavshedspligt

Sige til og fra over for videnskabelige forsøg

Dine muligheder for at oprette et livstestamente

Dine muligheder for at klage

Dine muligheder for at søge erstatning

Dine muligheder for at tillade organtransplantation

Dine muligheder for at blive behandlet i udlandet

Sundhedspersonalets tavshedspligt

Sige til og fra over for videnskabelige forsøg

Dine muligheder for at oprette et livstestamente

Dine muligheder for at klage

Dine muligheder for at søge erstatning

Dine muligheder for at tillade organtransplantation

Dine muligheder for at blive behandlet i udlandet

Regler

Din ret til frit sygehusvalg

Din ret til aktindsigt

Din ret til hurtig udredning

Din ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg

Din ret til at blive informeret og give samtykke

Regler om kørsel til og fra sygehuset

Maksimale ventetider på kræft- og hjerteområdet

Din ret til frit sygehusvalg

Din ret til aktindsigt

Din ret til hurtig udredning

Din ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg

Din ret til at blive informeret og give samtykke

Regler om kørsel til og fra sygehuset

Maksimale ventetider på kræft- og hjerteområdet