Gå til indhold

Din ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg

I Region Sjælland ønsker vi at tilbyde hurtig behandling. For de fleste betyder det, at ventetiden ikke skal overstige 30 dage. Kan vi ikke levere den relevante behandling inden for dette tidsrum på vores egne sygehuse, tilbydes du behandling på et af vores samarbejdssygehuse.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Ventetid på mere end en måned

Et samarbejdssygehus er et offentligt sygehus i en anden region eller et privat sygehus, som Region Sjælland har aftale med. Hvis ventetiden her overstiger en måned, har du som udgangspunkt ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg.

Det udvidede frie sygehusvalg betyder, at du har ret til at vælge et privat sygehus, hvis ventetiden på regionens egne sygehuse eller på de sygehuse regionen samarbejder med, overstiger 30 dage – og hvis der findes en aftale mellem Region Sjælland og det private sygehus om den behandling, som du har behov for. 

Hvordan regner sygehuset ventetiden ud?

Ventetiden beregnes forskelligt alt efter, om du allerede er i et udredningsforløb på sygehuset, eller om du er henvist til behandling på sygehuset direkte fra din praktiserende læge.

Hvis du allerede er i et udredningsforløb på sygehuset, beregnes ventetiden fra den dato, hvor lægen har besluttet, hvilken behandling, du kan tilbydes.

Hvis sygehuset modtager dig direkte til behandling, beregnes ventetiden fra den dato, sygehuset modtager henvisningen fra din praktiserende læge.

Benytter du et privat samarbejdssygehus, vil du være omfattet af reglerne om befordring.
Benytter du et privat sygehus under det udvidede frie sygehusvalg, skal du selv sørge for din transport.

Hør mere om emnet under ”Regler omkring kørsel til og fra sygehuset”.

Du kan finde link til de private sygehuse, du kan vælge på www.sygehusvalg.dk

Links

Download pjecen ”Når du er henvist til sygehus” her

Se en oversigt over Region Sjællands samarbejdssygehuse her

Læs mere om det udvidede frie sygehusvalg her

Se en oversigt over aftalesygehuse vedr. behandling under det udvidede frie sygehusvalg (aftaler indgået mellem Danske Regioner og private sygehuse)

Se Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling her

Læs mere det udvidede frie sygehusvalg i om Sundhedslovens kapitel 20 her

Læs Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter​ her