Gå til indhold

Dine muligheder for at klage

Selv om personalet gør sig umage, kan der ske fejl. Det er vigtigt at få kendskab til disse hændelser for at blive bedre.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Muligheder for at indberette fejl og hændelser

Hvis du oplever, at der sker noget i dit eller din pårørendes forløb, som ikke var forventet eller du finder utilfredsstillende, kan du henvende dig til personalet og gøre opmærksom på en eventuel fejl. Du har også mulighed for at indberette en hændelse, som du finder utilfredsstillende.

Der findes 5 former for indberetninger:

Utilsigtet hændelse – at gøre opmærksom på en hændelse, du har oplevet.
Disciplinærnævnsklage – en klage over en navngivet sundhedsperson.
Styrelsesklage – en klage over forløbet på sygehuset.
Rettighedsklage – en klage over den manglende overholdelse af dine rettigheder som patient.
Serviceklage – en klage over servicen på sygehuset.

Du kan vælge at anmelde den samme hændelse under flere af de disse kategorier. Det vil afhænge af den konkrete hændelse, som du har været ude for.

Du kan læse mere om, hvilke situationer, der giver mulighed for at søge erstatning på Region Sjællands hjemmeside
Det er gratis at anmelde en sag.

Dine muligheder for at klage og at søge erstatning 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at klage og at søge erstatning er to forskellige ting.

Du har følgende valgmuligheder:

Du kan vælge kun at klage.
Du kan vælge kun at søge erstatning
Du kan vælge at klage og søge erstatning, som foregår i to forskellige processer.

Du kan høre mere om de forskellige situationer, der giver mulighed for søge erstatning i filmen: Dine muligheder for at søge erstatning.

Du kan også henvende dig til Patientvejledningen og få uvildig vejledning og rådgivning om dine muligheder for at klage og søge erstatning. Patientvejlederne kan også hjælpe dig med at formulere en klage eller en anmeldelse.