Gå til indhold

Din ret til hurtig udredning

Du har ret til at blive undersøgt for, hvad du fejler inden for 30 dage, hvis din læge har henvist dig til et sygehus.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Din ret til udredning

At blive udredt betyder, at lægen på sygehuset gennem samtale med dig om dine symptomer, relevante blodprøver og undersøgelser, søger at finde ud af, hvad du fejler.

Din ret til hurtig udredning inden for 30 dage betyder, at hvis det er fagligt muligt, skal du inden for 30 dage have besked om, hvad du fejler, eller få afkræftet mistanken om, at du er syg.

De 30 dage regnes fra den dato, hvor sygehuset har modta­get henvisningen fra din læge.

Længere tid end 30 dage

I nogle tilfælde kan sygehuset ikke nå at udrede dig inden for de 30 dage. Det kan skyldes, at de ikke har den rette faglighed eller kapacitet. Alt efter hvad grunden er, skal du tilbydes et alternativ.

Faglighed

At sygehuset ikke har den rette faglighed kan skyldes, at du skal have flere forskellige undersøgelser. Det kan også skyldes, at sygshuset ikke kan fortsætte med at undersøge dig, før de har fået svar på én af undersøgelserne. Først herefter kan de finde ud af, om du skal have flere undersøgelser.

Hvis sygehuset ikke kan udrede dig inden for 30 dage, fordi de ikke har den rette faglighed, skal de senest på 30. dagen give dig en skriftlig plan for det videre udred­ningsforløb. Planen skal indeholde oplysninger om resterende undersø­gelser herunder tid og sted for disse.

Kapacitet

At sygehuset ikke har den rette kapacitet kan skyldes, at der er lange ventetider. Hvis sygehuset ikke kan udrede dig inden for 30 dage, fordi de ikke har den rette kapacitet, skal de tilbyde dig at blive udredt helt eller delvist på et andet sygehus.

Links

Download pjecen ”Når du er henvist til sygehus” 

Læs Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling 

Læs mere om ret til hurtig udredning i sundhedslovens kapitel 3 og 4 

Læs Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter​