Gå til indhold

Din ret til at blive informeret og give samtykke

Som patient bliver du præsenteret for en masse information om din sygdom og dit behandlingsforløb. Du har ret til selv at vælge, hvor meget du vil informeres og involveres i dit forløb.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Din ret til at blive informeret 

Som patient har du ret til at få infor­mationer om dit helbred, din diagnose, dine behandlingsmuligheder for din sygdom og om risikoen for komplikationer og bivirkninger.
Du har ret til at blive informeret om muligheder for forebyggelse, pleje og behandling af din sygdom og om dine fremtidsudsigter.

Din ret til at sige nej tak

Du kan også sige nej tak til at få informationer om din sygdom. Og du kan sige nej tak til behandling. Hvis du siger nej tak til behandling, skal du informeres om, hvilke konsekvenser det kan have.

Din ret til at give samtykke 

Du bestemmer selv, om du ønsker at få foretaget de undersøgelser og den behand­ling, som du får tilbudt, fra du fylder 15 år. Du skal altid give dit samtykke til de undersøgelser og den behandling, som du tilbydes, før den kan gå i gang.

Hvis du er mellem 15 og 17 år bliver dine forældre almindeligvis også informeret og medinddraget i din behandling.

I livstruende situationer, hvor du ikke er i stand til at give samtykke, kan lægen give dig øjeblikkelig behandling, uden først at få et samtykke fra dig eller fra dine pårørende.