Gå til indhold

Din ret til aktindsigt

Ønsker du at se din journal, skal du blot sige det til personalet.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Aktindsigt er gratis på sygehus

Du kan få en gratis kopi af journalen efter din udskrivelse ved at kontakte den afdeling, hvor du har været indlagt.

Eventuelt gebyr hos din læge

Hvis du flere gange har behov for at få en kopi af din journal, har din læge mulighed for at opkræve et rimeligt gebyr, der skal dække de administrative omkostninger.

Links

Læs mere om Reglerne om aktindsigt i Sundhedslovens kapitel 8 her

Læs Vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger her

Læs Bekendtgørelse om betaling af afskrifter, EDB-udskrifter og fotokopier mv. her