Gå til indhold

Regler om kørsel til og fra sygehuset

Som udgangspunkt skal du selv transportere dig til og fra sygehuset, hvis du kan.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Hovedreglen er den, at hvis du selv kan transportere dig til og fra sygehuset, skal du som udgangspunkt selv sørge for transporten til og fra sygehuset. Der er dog en række undtagelser:

Hvis du modtager folkepension eller førtidspension, kan sygehuset i visse tilfælde sørge for transport til og fra sygehuset.
Region Sjælland sørger for, at du bliver kørt til og fra sygehuset, hvis du ud fra en sundhedsfaglig vurdering har brug for en ambulance eller liftbus.

Hvis du har over 50 km hver vej fra din bopæl til det sygehus, hvor du er blevet tilbudt behandling, kan du søge om befordringsgodtgørelse.

Hvis du benytter det frie eller det udvidede frie sygehusvalg, skal du selv sørge for din transport. Dog gælder det, at hvis du er henvist til et af Region Sjællands samarbejdssygehuse, kan du blive transporteret (eller få refunderet dine transportudgifter), hvis du opfylder nævnte betingelser.