Gå til indhold

Kræftrehabilitering i kommunerne

Kommunerne tilbyder kræftrehabilitering for dig, der har - eller haft en kræftsygdom. Tilbuddene ser forskellige ud fra kommune til kommune og kan indeholde både rådgivning, vejledning, holdundervisning, erfaringsudvekslingsgrupper og fysisk træning.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Kræftrehabilitering i kommunerne

Det er kommunerne, som har forpligtelse til at tilbyde deres borgere rehabiliteringstilbud, herunder også kræftrehabilitering. Det er fastlagt i Sundhedslovens §119.

I Region Sjælland er der dog et særligt fokus på at tilbyde borgerne kommunale rehabiliteringstilbud, som er beskrevet i regionens forløbsprogram for kræftområdet. 

Generelt er det dog meget forskelligt fra kommune til kommune, hvordan kræftrehabiliteringstilbuddet ser ud. Både i forhold til indhold og varighed. Nogle kommuner har for eksempel tilbud, der er målrettet spe­cifikke kræftdiagnoser, mens andre har alle kræftdiagnoser samlet i det samme tilbud.

Hvem henvender tilbuddet sig til?

Det kommunale tilbud er for dig, som har - eller har haft en kræftsygdom, og har behov for rehabilitering. Og så skal du selvfølgelig have lyst og motivation til at deltage.

Det kommunale tilbud er ikke et behandlingstilbud men et understøttende tilbud, der skal hjælpe dig med at komme tilbage i hverdagen – både derhjemme og på arbejdsmarkedet – efter din kræftsygdom. 

For mange har familielivet og arbejdslivet ændret sig efter kræftsygdommen. Det kan være svært at få det hele til at fungere igen. Målet med et rehabiliteringsforløb er at give dig støtte, råd og vejledning, så du bliver i stand til at tackle hverdagens udfordringer på en måde, så det giver mening for dig.

Hvad består tilbuddet af?

Tilbuddet kan bestå af individuel rådgivning og vejledning, holdundervisning og erfaringsudvekslings­grup­per – lige som de kan bestå af en kombination af disse.  

I forbindelse med holdundervisningen vil der typisk blive undervist i de psykiske reaktioner, der kan følge med en kræftsygdom, såvel som bivirkninger og senfølger. Men også spørgsmål som økonomi og arbejde er relevante emner. Ikke mindst vil undervisningen handle om, hvordan du i det hele taget håndterer en hverdag med kræftsygdom.

Nogle kommunale rehabiliteringstilbud inkluderer også fysisk træning, som skal være med til at gen­op­byg­ge din muskelstyrke og smidighed i kroppen.

De kommunale rehabiliteringstilbud som undervisning og erfaringsudvekslingsgrupper kan udelukkende være målrettet dig som kræftramt, men kan også være målrettet dine pårørende.

Hvem underviser?

Det er typisk fagpersoner som sygeplejersker, fysioterapeuter, kliniske diætister, socialrådgivere og psyko­loger, der underviser på rehabiliteringsholdene.

Tilbuddet er gratis. Du vil dog typisk selv skulle sørge og betale for transporten til tilbuddet.

Vil du gerne deltage i et kræftrehabiliteringstilbud?

Hvis du gerne vil deltage i et rehabiliteringstilbud, skal din egen læge eller kontaktlæge på sygehuset hen­vise dig til et. I nogle kommuner kan du dog selv henvende dig til kommunen uden henvisning.

På sundhed.dk kan du læse mere om, hvilke tilbud til din kommune tilbyder og dine muligheder for at del­tage. Du kan også kontakte din kommune for at få mere information.

Mange kommuner samarbejder også med Kræftens Bekæmpelse omkring rehabiliteringstilbuddene. På deres hjemmesiden kan du finde tilbud, som kan være relevante for dig.