Gå til indhold

Hvad er medicinsk kræftbehandling?

Medicinsk kræftbehandling er en samlet betegnelse for en række forskellige former for præparater, der gives enten alene eller i kombination med hinanden. Det kan være kemoterapi, som gives alene eller sammen med for eksempel antistoffer. Nogle gange kan medicinsk kræftbehandling kombineres med strålebehandling.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Effekten af medicinsk kræftbehandling

Medicinsk kræftbehandling virker ved at bremse eller standse kræftcellernes vækst eller ved at slå dem helt ihjel. På den måde kan behandlingen slå kræften helt ned eller i hvert fald forhindre den i at udvikle sig. 

Antistoffer er en speciel type medicin, der i nogle tilfælde kan virke ved specifikt at regulere kræftcellernes vækst.

Det er forskelligt, hvilken medicin, der bliver givet til de forskellige typer af kræft: Eksempelvis virker noget medicin bedst på brystkræft mens andet virker bedre på tarmkræft.

Behandlingens formål

Medicinsk kræftbehandling kan have forskellige formål. I nogle situationer gives behandlingen med henblik på at få sygdommen helt væk, så du bliver sygdomsfri. I andre tilfælde gives behandlingen for at få sygdommen gjort mindre, eller for at bremse sygdommen og forhindre den i at vokse yderligere.

Andre gange gives medicinsk kræftbehandling forebyggende efter en operation for at forhindre kræften i at komme igen.

Behandlingen gives på forskellige måder

Medicinsk kræftbehandling gives på forskellige måder. Det kan være som infusion i et drop i en blodåre, som tabletter, eller en kombination af de to. Langt de fleste behandlinger foregår ambulant.

Antal behandlinger

Det er forskelligt hvor mange behandlinger, der skal gives, hvor ofte de skal gives og hvor længe de varer. Nogle varer en time, andre mere end 4 timer og andre bliver givet over flere dage. Det indebærer, at du skal fortsætte behandlingen derhjemme og får specielle pumper med hjem.

Behandlingens varighed

For nogle kan behandlingerne være overstået efter nogle måneder, mens andre skal fortsætte med at få behandling i flere år.

Valg af behandlingsform

Det er den onkologiske læge, der sammen med dig beslutter, hvilken behandling du skal tilbydes. Specialuddannede sygeplejerskerer er med til at vejlede dig omkring, hvad der skal foregå og er med til at give behandlingen.

Vurdering af behandlingens virkning

Hvordan behandlingen virker, bliver vurderet ud fra CT-skanninger og blodprøver. Lægen afgør, hvornår disse foretages. Det er forskelligt fra behandling til behandling.

Andre film på Helbredsprofilen

Her på Helbredsprofilen kan du også se film om ”Bivirkningerne ved medicinsk kræftbehandling”, diverse film om, hvad du selv kan gøre for at lindre generne i forbindelse med kræftbehandling. Og du kan se en film om, hvordan medicinsk kræftbehandling foregår i praksis.