SkipToMain.AriaLabel

Hızlı incelenme hakkınız

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Doktor sizi hastaneye sevk ettiyse, 30 gün içinde hastalığınızın incelenmesi gerekir. 
Doktor, belirtilerinize göre gerekli kan tahlilleri ve muayene yaparak,
hastalığınızı inceler ve teşhisi koyar.  
30 gün içinde hızlı incelenme hakkı, bilimsel olarak mümkünse teşhisin bu süre içinde konulması ya da
hasta olmadığınızın tespit edilmesi anlamına gelir.  
30 gün süresi, hastanenin doktor sevkini aldığı tarihten itibaren başlar.
Bazı durumlarda hastane 30 gün içinde teşhisi koyamayabilir. 
Bu, mesleki veya kapasite sorunundan kaynaklanabilir.
Nedenine bağlı olarak size alternatif sunulur.
Hastanenin 30 gün içinde teşhis koyamamasının mesleki nedenleri:
Birden çok tahlil yaptıracağınıza veya hastanenin tedavinizin hangi yönde ilerleyeceğini belirleyebilmesi için,  
bir tahlil sonucuna bağlı olmasıdır.
Hastane, mesleki nedenlerle 30 gün içinde teşhis koyamazsa, en geç 30. günde klinik araştırmalar için size yazılı bir plan sunması gerekir.
Plan da zaman ve yerle birlikte yapılmsı gereken tetkikler hakkında bilgiler içermeli.
Kapasite sorunu, örneğin uzun cevap süresi de olabilir.
Eğer hastane sizi kapasite sorunu nedeniyle 30 gün içinde inceleyemezse, 
sizi tam veya kısmi inceleme için başka devlet veya özel hastanesine sevk eder.