Gå til indhold

Legater

Har du en varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til merudgifter. Merudgifter defineres som ekstraudgifter, som du har på grund af din funktionsnedsættelse, så du bliver ligestillet med andre, der ikke har det.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Hvem kan søge om tilskud til merudgifter?

Har du en varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til merudgifter.

Hvad er merudgifter?

Merudgifter defineres som ekstraudgifter, som du har på grund af din funktionsnedsættelse, så du bliver ligestillet med andre, der ikke har det.

Merudgifter kan for eksempel være:

Kost og diætpræparater, som er lægeordineret. Eller din egenbetaling af udgifter til lægeordineret medicin. Og det kan være befordring til og fra uddannelse, arbejde, behandling og fritid, der ligger ud over, hvad du selv skulle afholde, hvis du ikke havde et handicap.

Betingelserne for at få tilskud til merudgifter

For at få tilskud til merudgifter er det blandt andet en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning. Derudover er der en hel række forhold, du skal opfylde for at få tilskud til merudgifter.

Hvordan søger jeg om tilskud til merudgifter?

Kontakt din kommune, og bed om at tale med den person, der behandler ansøgninger om tilskud til merudgifter. Hun eller han vil kunne fortælle dig, om du er berettiget til tilskud til merudgifter.