SkipToMain.AriaLabel

Vaše mogućnosti da se žalite

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Iako se osoblje trudi, greške su moguće.
Važno ja biti upoznat s ovakvim slučajevima, da bi Vam bilo bolje.
Ako doživite da se u toku Vašeg liječenja ili liječenja nekoga od rodbine desi nešto neočekivano ili nezadovoljavajuće,
možete se obratiti osoblju i skrenuti pažnju na eventualne greške.
Takođe možete prijaviti slučaj s kojim ste nezadovoljni.
Postoji 5 oblika prijava:
Nenamjeran slučaj - skrenuti pažnju na situaciju, koju ste doživjeli.
Žalba Disciplinskome vijeću - žalba na imenovanog medicinskog radnika.
Žalba Upravi - žalba na tok događaja u bolnici.
Žalba u vezi prava - žalba radi nepoštivanja Vaših prava kao pacijenta.
Žalba na usluge - žalba na usluge u bolnici.
Isti slučaj možete prijaviti pod više kategorija.
Sve zavisi od konkretnog slučaja koji ste doživjeli.
Važno je skrenuti pažnju da su žalba i zahtjev za odštetu dvije različite stvari.
Imate sljedeće mogućnosti izbora:
Možete se samo žaliti.
Možete tražiti odštetu.
Možete se i žaliti i tražiti odštetu, i to se odvija u dva različita procesa.
O različitim situacijama koje daju mogućnost traženja odštete možete saznati više u okviru teme:
"Vaše mogućnosti da tražite odštetu"-
Takođe se možete obratiti nama, u Savjetovalištu za pacijente, i dobiti neutralno savjetovanje o Vašim mogućnostima žaljenja i traženja odštete.
Mi Vam možemo pomoći da formulišete žalbu ili prijavu.