SkipToMain.AriaLabel

Vaše pravo na uvid u spise

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Ako želite uvid u Vaš žurnal, potrebno je samo da to kažete osoblju.
Nakon što ste otpušteni, kontaktiranjem odjela gdje ste bili hospitalizovani, možete besplatno dobiti kopiju žurnala.
Obratite pažnju da Vaš doktor opšte prakse ili doktor specijalista od Vas mogu zahtijevati da platite kopiju Vašeg žurnala.