SkipToMain.AriaLabel

Vaše mogućnosti da tražite odštetu

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Svi pacijenti su obuhvaćeni ugovorom o odšteti od strane javnog sistema.
Ugovor se odnosi, ako ste nesretnim slučajem doživjeli povredu u toku Vašeg liječenja u javnoj bolnici,
privatnoj bolnici, kod doktora opšte prakse ili drugog autorizovanog medinskog osoblja, koje radi privatno.
Ugovor obuhvata i povrede uzrokovane lijekovima.
Odštetu možete tražiti u sljedećim situacijama:
Doživjeli ste povredu u vezi s liječenjem, i povreda nema veze sa Vašim glavnom bolešću.
Doživjeli ste fizičke povrede radi lijekova.
Izgubili ste ili Vam je oštećena privatna imovina, ili su Vam oštećeni zubi u toku hospitalizacije.
Doživjeli ste oštećenje zubi prilikom pregleda i liječenja kod zubara privatnika.
Besplatno je prijaviti slučaj.
Važno je skrenuti pažnju da su žalba i zahtjev za odštetu dvije različite stvari.
Imate sljedeće mogućnosti izbora:
Samo žalba.
Samo zahtjev za odštetu.
Možete birati da se i žalite i tražite odštetu, i to se odvija u dva različita procesa.
O Vašim mogućnostima žaljenja možete saznati više pod temom "Vaše mogućnosti žaljenja".
Takođe se možete obratiti nama, u Savjetovalištu za pacijente, i dobiti neutralno savjetovanje o Vašim mogućnostima žaljenja i traženja odštete.
Mi Vam možemo pomoći da formulišete žalbu ili prijavu.