SkipToMain.AriaLabel

Film o životu sa bolešću

Na Helbredsprofilen možete gledati filmove o životu s hroničnom ili dugotrajnom bolešću, koje pričaju ljudi koji žive s bolešću, njihovi rođaci i stručnjaci.