Skip to content

Film o životu sa bolešću

Na Helbredsprofilen možete gledati filmove o životu s hroničnom ili dugotrajnom bolešću, koje pričaju ljudi koji žive s bolešću, njihovi rođaci i stručnjaci.
Video zapisi o životu sa bolešću

Koga možete sresti kada imate dijabetes tipa

Na poslu sa umjerenim oblikom HOBP

Mršavljenje i treniranje

Slušni aparat - zamjena baterija

Koga možete sresti kada imate dijabetes tipa

Na poslu sa umjerenim oblikom HOBP

Mršavljenje i treniranje

Slušni aparat - zamjena baterija

Činjenice o bolestima

Sata se desaava u dusaniku, bronhijama i plucÔima

Koji su simptomi dijabetesa tipa 1?

Šta je dijabetes tipa 2?

Slušni aparat - šta sadrži vrećica sa informacijama

Sata se desaava u dusaniku, bronhijama i plucÔima

Koji su simptomi dijabetesa tipa 1?

Šta je dijabetes tipa 2?

Slušni aparat - šta sadrži vrećica sa informacijama