SkipToMain.AriaLabel

Ölüm beyanı

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Birirsi öldüğünde, doktor tarafdından ölüm belgesi düzenlenir. Ölümün nerede gerçekleştiğine bağlı olarak, bunu aile, acil veya hastane doktoru düzenleyebilir. Ölen kişi, doktor tarafından incelenmeden ve ölüm belgesi düzenlenmeden tabuta konulamaz, gömülemez ve yakılamaz. Ölüm, ölenin yakınları veya cenazeci tarafından yetkililere en geç iki iş günü içinde bildirilmeli. Bilgilendirmeyi www.borger.dk'dan "Cenaze defin veya yakma talebi" başlığı altında yapabilirsiniz. Talebi tamamlayabilmek için ölen kişinin cpr.no'sunu ve kendiniz hakkında bilgi vermeniz gerekir. Eğer ölen kişinin yakını yoksa, oturduğu belediye ölümü bildirmekle yükümlü. Cenaze yetkilileri, ölümü Nüfus İdaresine bildirir. Defin işlemi, ölüm gerçelşetikten 8 gün içinde tamamlanmalı. Defin işlemi cenazeci tarafından yapılması durumunda ölümle ilgili resmi işlemler ve prosedür hakkında sizi bilgilendirecektir.