SkipToMain.AriaLabel

Prijava smrtnog slučaja

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Kada osoba umre, doktor mora sačiniti smrtni list. Zavisno gdje se smrt desi, to treba da uradi doktor opšte prakse, dežurni doktor ili bolnički doktor. Mrtvac se ne smije staviti u kovčeg, sahraniti ili spaliti, prije nego li što je doktor pregledao mrtvaca i izdao smrtni list. Rodbina ili pogrebnik trebaju da prijave smrtni slučaj pogrebnim vlastima najkasnije dva radna dana nakon smrti. Prijava se vrši digitalnim putem preko www.borger.dk i nosi naziv: "Zahtjev za sahranom ili spaljivanjem tijela". Da bi ste ispunili prijavu morate poznavati lični broj mrtvaca, i morate dostaviti informacije o Vama kao prijavljivaču smrtnog slučaja. Ako mrtvac nema rodbine ili nekoga bliskoga, onda opština prebivališta mrtvaca mora prijaviti smrtni slučaj. Pogrebne vlasti prijavljuju smrtni slučaj Registru stanovništva. Sahrana se obično mora obaviti najkasnije 8 dana nakon smrti. Ako sahranu obavlja pogrebnik, onda Vas on može informisati i posavjetovati o praktičnim poslovima, formalnostima i procedurama u vezi sa smrtnim slučajem.