Gå til indhold

Det er svært at tale om psykisk sygdom

Psykisk sygdom er ofte forbundet med tabu. Tabu kan være hæmmende for, at personer med psykisk sygdom får den rette hjælp og bliver raske. Sygdom kan komme til udtryk på mange forskellige måder, og der findes ikke to sygdomsforløb, der er ens.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Psykisk sygdom og tabu

Det er generelt tabubelagt at have en psykisk sygdom, og for rigtig mange mennesker betyder det, at det bare ikke er noget, man taler åbent om eller tør spørge ind til. 

Mange med psykisk sygdom føler sig som de eneste i verden; føler sig isolerede og ensomme. Samtidig knytter følelser som skyld og skam sig ofte til psykisk sygdom. Nogle tror, at deres sygdom skyldes, at de er ”svage”. Men alle kan blive ramt af en psykisk sygdom – også dem, der ellers opfatter sig selv som stærke. Faktisk er det sådan, at man ikke ved hvorfor nogle udvikler en psykisk sygdom og andre ikke.

Vanskeligt at tale om det, der er svært

Tabuet omkring psykisk sygdom er forbundet med, at det for de fleste menneskers vedkommende generelt er vanskeligt at tale om det, der er svært i livet. Dette afholder os fra at tale åbent og vise vores sårbarhed. Den manglende åbenhed betyder for mange med psykisk sygdom, at de så holder problemerne for sig selv og måske også er tilbageholdende i forhold til at søge den hjælp, der ellers ville kunne hjælpe dem videre.

Fordomme og myter

Tabu er ofte forbundet med fordomme og myter - altså forestillinger der kan være langt fra virkeligheden, og typisk er de også overdrevne. Nogle tror for eksempel, at hvis man har en psykisk sygdom, så er man farlig. Det er der kun ekstremt få, der reelt er – men det er de historier, der fylder i medierne.

En anden fordom er, at mennesker med psykisk sygdom ikke kan leve et almindeligt hverdagsliv med familie og arbejde. I virkeligheden lever de fleste, som har en psykisk sygdom, et helt almindeligt liv som alle andre – med kæreste, familie, job og fritidsinteresser. For den, som har en psykisk sygdom, kan det være både sårende og trættende at høre sig omtalt med massebetegnelsen ”de psykisk syge”.

Sygdomsforløb er forskellige

Selv om diagnoserne hver for sig har en række symptomer til fælles, er det ikke sådan, at alle, der har en depression, opfører sig på en bestemt måde. Det samme gælder selvfølgelig sygdomme som angst, PTSD, skizofreni eller andre psykiske sygdomme. Faktisk siger man, at en sygdom som depression kommer til udtryk på lige så mange forskellige måder, som der er mennesker med depression. Et depressionsforløb er nemlig individuelt – fuldstændig ligesom et hvilket som helst andet sygeforløb, både psykisk og fysisk. Det samme kan man sige om alle andre psykiske sygdomme.

Og så er det jo heldigvis sådan, at langt de fleste psykiske sygdomme kan behandles og helbredes. Eller man kan lære strategier til at håndtere og leve med sin sygdom bedst muligt.

Vi har brug for åbenhed om psykisk sygdom

Måden vi taler om psykisk sygdom på - og det at vi undgår at tale om psykisk sygdom - er med til at holde fordomme og tabu ved lige. 

Vi har brug for, at åbenhed og viden om psykiske sygdomme udbredes - og en holdningsændring. Det kan være med til at nedbryde tabu og fordomme om psykisk sygdom. Det etablerede behandlingssystem, landsindsatser, frivillige foreninger og interesseorganisationer har stort fokus på dette og arbejder målrettet henimod at nedbringe tabu, bryde med tavsheden og fremme ligeværd. Vi er altså på vej, men det tager tid.

Måske er du, som mange andre, bange for at blive forskelsbehandlet og set anderledes på. Bange for hvordan andre vil tænke, og hvordan de vil reagere, hvis du er åben omkring din situation. Men du er ikke alene. Faktisk rammes hver femte dansker af en psykisk sygdom, og hver anden familie kommer på et tidspunkt i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem.

Gør hvad der er rigtigt for dig

Ikke alle ønsker at være åbne om deres sygdom, og andre har brug for at tale helt åbent om deres problemer. Det er selvfølgelig helt ok uanset hvad man vælger. Det vigtigste er at finde frem til det, som er rigtigt for én selv.

Her kan du få hjælp

Bor du i Region Sjælland har Psykiatrien et tilbud om en individuel akutsamtale for pårørende, og der er også mulighed for at deltage i en pårørendegruppe, hvor du vil kunne tale med andre om det at være pårørende.

PsykInfo tilbyder anonym rådgivning i alle regioner i Danmark. 

Bor du i Region Sjælland kan du finde mere information om PsykInfo her >>

Søg hjælp hos Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende her >>

Søg hjælp hos LAP - Landsforeningen for nuværende og tidligere psykiatribrugere her >>

Søg hjælp hos SIND - Landsforenningen for psykisk sundhed her >>

Søg hjælp hos Psykiatrifonden her >>

Søg hjælp hos Det Sociale Netværk her >>

Søg hjælp hos En af os >>