Gå til indhold

Økonomi og jura i forbindelse med dødsfald

Når en person dør anmeldes dødsfaldet til Folkeregisteret. Herefter orienteres skifteretten, banken, skattevæsenet og forsikringsselskabet automatisk.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Skifteretten skifter boet

Skifteretten er den myndighed, der tager stilling til, hvordan boet dvs. afdødes formue og gæld, efter en afdød person skal behandles – og hvem arvinger til boet er.

Hvordan boet skal fordeles afhænger desuden af, om der findes et testamente.

Skifteretten kontakter dig via e-boks

Når skifteretten har modtaget besked om et dødsfald, vil du som anmelder af dødsfaldet modtage et brev i din e-boks om at kontakte skifteretten pr. telefon.

Inden du kontakter skifteretten, bør arvingerne have afklaret, hvilken form for skifte af boet, de ønsker.

Skifteretsattesten

Når boet er blevet skiftet, udleveres en skifteretsattest, som er bevis på, at arvingerne kan bestemme over afdødes bo. Det indebærer for eksempel, at du nu kan hente eventuelle ejendele, som afdøde havde med sig på sygehuset.

Bankkonti spærres

Når dødsanmeldelsen er registreret i Folkeregistret, bliver afdødes bankkonti normalt spærret – også fælles bankkonti.

Ægtefælle til en afdød vil først kunne hæve penge efter det første møde i skifteretten.

Hvis der er Betalingsservice knyttet til kontiene, vil denne også blive standset – også selvom ægteparret har en fælleskonto.

Vær opmærksom på

  • Du må ikke hæve på afdødes konti inden de spærres eller
  • Du må ikke bruge afdødes kontanter.
  • Du bør desuden ikke betale afdødes regninger, da de indgår i skifterettens opgørelse over formue og gæld.

Links

Læs mere om økonomi og jura i forbindelse med dødsfald på borger.dk >>