SkipToMain.AriaLabel

Ekonomija i pravo u vezi sa smrtnim slučajem

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Kada osoba umre, smrtni slučaj se prijavljuje Registru stanovništva. Nakon toga se automatski o ovome obavještavaju imovinski sud, banka, porezna uprava i osiguravajući zavod. Imovinski sud je vlast koja odlučuje kako postupiti s ostavštinom umrle osobe (znači imovinom i dugom) i ko nasljeđuje ostavštinu. Raspodjela ostavštine zavisi, osim toga, da li postoji testament. Kada imovinski sud primi poruku o smrtnome slučaju, Vi ćete kao prijavljivač putem e-boksa dobiti pismo, gdje stoji da telefonski trebate kontaktirati imovinski sud. Prije nego li kontaktirate imovinski sud, nasljednici moraju odlučiti kako žele da raspodijele ostavštinu. Kada je ostavština raspodijeljena, izdaje se potvrda imovinskog suda kao dokaz, da nasljednici mogu odlučivati o ostavštini umrle osobe. To, na primjer, znači da možete otići po stvari koje je umrla osoba eventualna imala pri sebi u bolnici. Kada je smrtni slučaj registrovan u Registru stanovništva, bankovni računi umrle osobe će biti blokirani, a to važi i za zajedničke bankovne račune. Bračni drug umrle osobe će moći podići novac nakon prvog sastanka na imovinskom sudu. Ako su računi povezani s platnim servisom, isti će takođe biti blokiran, iako bračni par ima zajednički račun. Ne smijete dizati novac s računa umrle osobe prije njihove blokade, niti koristiti gotovinu umrle osobe. Osim toga ne bi trebali plaćati račune umrle osobe, pošto su isti dio sudskog proračuna imovine i duga.