Gå til indhold

Obduktion

En obduktion er en undersøgelse af en afdød persons indre organer, som bruges til at finde dødsårsagen og klarlægge sygdomsforløbet. Der findes to typer obduktioner.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Den retslægelige obduktion

Den foretages, hvis man har mistanke om, at dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, eller når dødsmåde eller dødsårsag ikke har kunnet fastslås ved ligsynet. Det er politiet, der kræver denne form for obduktion og man ikke modsætte sig den.

Efterfølgende kan de nærmeste pårørende dog blive orienteret om resultatet af obduktionen ved henvendelse til afdødes praktiserende læge.

Den lægevidenskabelige obduktion

Den foretages af forsknings- og uddannelsesmæssige grunde, således at man kan lære af dødsårsagen.

Pårørende skal informeres om obduktion

Lægen skal informere pårørende om, at man ønsker at foretage obduktion. Pårørende har ret til at modsætte sig, men hvis de pårørende ikke inden for seks timer har nedlagt forbud mod obduktionen, kan den gennemføres ved et såkaldt stiltiende samtykke.

Du kan selv tage stilling til obduktion

Fra du er 18 år, kan du selv tage stilling til, om du vil obduceres efter din død. Har du ikke selv taget stilling, vil dine eventuelle pårørende blive bedt om at tage stilling.