SkipToMain.AriaLabel

Obdukcija

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Obdukcija je pregled unutrašnjih organa kod mrtvaca, čija je svrha pronalaženje uzroka smrti i razjašnjavanje toka bolesti. Postoje dvije vrste obdukcije: Sudsko-medicinska obdukcija se vrši ako postoji sumnja da je smrt uzrokovana kažnjivim djelom, ili ako se pregledom tijela nije mogao utvrditi način ili uzrok smrti. Ovu vrstu obdukcije, kojoj se nije moguće protiviti, zahtijeva policija. Nakon toga neko od najbliže rodbine može saznati rezultat obdukcije obraćanjem doktoru opšte prakse mrtvaca. Osim toga postoji medicinsko-naučna obdukcija. Ona se vrši iz istraživačkih i obrazovnih razloga, tako da je moguće sticati znanje na osnova uzroka smrti. Doktor mora obavijestiti rodbinu, da želi obaviti obdukciju. Rodbina ima pravo da se usprotivi, ali ako neko od rodbine ne uloži protest protiv obdukcije u roku od 6 sati, obdukcija se može obaviti uz takozvano prešutno odobrenje. Kada napunite 18 godina sami možete odlučiti da želite da Vas obduciraju nakon smrti. Ako se ne odlučite, neko će od Vaše rodbine biti zamoljen da odluči. Vaš stav prema obdukciji obznanjujete popunjavanjem obducijskog kartona, koji bi uvijek trebali imati na sebi. Obducijski karton se može naći na blivdonor.dk.