SkipToMain.AriaLabel

Vaše mogućnosti liječenja u inostranstvu

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

U nekim slučajevima imate pravo na liječenje u inostranstvu.
Ako želite liječenje u inostranstvu u većini slučajeva morate unaprijed tražiti odobrenje.
Da li Vam se može platiti liječenje u inostranstvu zavisi od sljedećeg:
Da li Vam Region Sjælland može ponuditi liječenje u roku koji je zdravstveno opravdan.
Da li Vam je neophodan poseban tretman koji se ne nudi u Danskoj.
Pravila o liječenju u Danskoj su prilično komplikovana.
Ako Vam je potreban specifičan savjet obratite se Savjetovalištu za pacijente.
Ako iznenada obolite u toku boravka u državi u okviru EU ili EEA važe, međutim, posebna pravila.
Ako iznenada obolite u toku boravka u državi u okviru EU ili EEA i potrebna Vam je hitna pomoć doktora,
koristite EU karticu zdravstvenog osiguranja (plava kartica).
EU kartica zdravstvenog osiguranja Vam daje pravo na usluge i uslove koji važe i za građane države u kojoj boravite. 
Može se desiti da sami morate platiti jedan dio liječenja, ako isto važi i za građane dotične  države.
EU karticu zdravstvenog osiguranja možete naručiti preko www.borger.dk.
Drugačija pravila važe u slučaju liječenja u državi van EU ili EEA.
Kada putujete u inostranstvu - posebno u države van EU ili EEA,
uvijek je dobro kupiti privatno putničko i zdravstveno osiguranje, uključujući transport kući.
Iznenadna bolest u inostranstvu je često povezana s vlastitim plaćanjem dijela liječenja,
a može se desiti i da morate platiti i za dodatno liječenje.
Obratite pažnju da sami morate platiti troškove transporta kući.
Ako kupite privatno putničko i zdravstveno osiguranje, osigurani ste u vezi troškova liječenja i provoza u inostranstvu.
Osiguranje važi i u državama u okviru EU i EEA.
Ako bolujete od hronične bolesti dobro bi bilo da kontaktirate Vaše putničko i zdravstveno osiguranje prije polaska na put,
da bi ste dobili zeleno svjetlo za putovanje u inostranstvu. U protivnom postoji riziko da osiguranje neće pokriti troškove Vašeg eventualnog liječenja u inostranstvu.