SkipToMain.AriaLabel

Pomoć pri sahrani

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Rodbina koja organizuje sahranu u većini slučajeva ima pravo na novčanu pomoć. Da bi dobili novčanu pomoć za sahranu, umrla osoba mora imati pravi na dansko zdravstveno osiguranje. Način sahrane ne utiče na pomoć za sahranu. Iznos novčane pomoći zavisi od starosne dobi umrle osobe, porodičnih odnosa, imovine i eventualno imovine bračnog druga. Novčana pomoć za sahranu je jednokratna i na nju se ne plaća porez. Vi kao rodbina sami možete zatražiti pomoć za sahranu, ali neki pogrebnici nude da to učine u Vaše ime. Ako pogrebnik ili druga osoba traže pomoć u Vaše ime, oni moraju imati Vašu pismenu punomoć. U svojstvu rodbine sami možete zatražiti novčanu pomoć za sahranu preko www.borger.dk. Pomoć isplaćuje Udbetaling Danmark. O novčanoj pomoći za sahranu i iznosu pomoći možete saznati više preko www.borger.dk. Obratite pažnju da unaprijed možete platiti vlastitu sahranu putem raznih udruženja, koja suse specijalizovala za ovakvu uslugu. Zato, ako ste rodbina umrloj osobi, uvijek ispitajte da li je osoba već platila vlastitu sahranu.