SkipToMain.AriaLabel

Kada umrete u bolnici

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Kada osoba umre u bolnici, osoblje za brine za njegu mrtvaca. Vi ste u svojstvu rodbine dobrodošli da pomognete osoblju oko toga. Mrtvacu će biti obučena ili bolnička košulja ili vlastita odjeća. Ako Vi poslije želite da mrtvac ima neku drugu odjeću na sebi, za to se može pobrinuti pogrebnik. Ako želite razgovarati sa sveštenikom, ili da se pjeva pobožna pjesma i izrekne molitva u vezi sa smrću, možete kontaktirati bolničkog sveštenika, koji je priključen bolnici. Ako je to praktički izvodljivo, mrtvac će ostati na odjelu, dok se ne rastanete s njim. Poslije možete kontaktirati pogrebnika, koji Vam može pomoći s daljnim procesom. Nakon što je doktor pregledao mrtvaca, mrtvac će biti odvežen u bolničku kapelu. Odjeća mrtvaca i ostala lična imovina će biti predata najbližoj rodbini. Vrijednosne stvari poput sata, nakita, ključeva, novca i kreditnih kartica će biti zadržane u bolnici, dok sud ne izda potvrdu. Kada primite sudbenu potvrdu, onda možete dobiti vrijedonosne stvari mrtvaca u bolnici. Svaka bolnica ima svoja pravila o predaji vrijedonosnih stvari mrtvaca. Zato kontaktirajte dotičnu bolnicu kako bi se informisali o procedurama u istoj.