Gå til indhold

Tre forskellige synsvinkler på KOL

KOL er en betændelsestilstand i luftevejene. KOL er en hyppig sygdom i Danmark, Europa og verden.
Man regner med at 150.000 danskere har diagnosen KOL, mens lige så mange danskere lever med sygdommen, uden at vide det.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

KOL er en hyppig sygdom i Danmark, Europa og hele verden.

Man regner med, at der i Danmark er 150.000 erkendte tilfælde og at samme antal eller flere,
har KOL, uden at vide det.

De tal baserer sig på store befolkningsundersøgelser, hvor folk
-både raske og syge-, har fået en lungefunktionsundersøgelse.
Mange af de raske -eller dem, der opfattede sig som raske, havde en KOL sygdom uden at vide det.

KOL er en sygdom, man kan tale om på flere måder:
Hvis man ser på det rent fysiologisk, altså hvad sker der i kroppen handler det om, at der er en betændelsestilstand i luftvejene, det vil sige i luftrør og i lungevævet.

Den betændelsestilstand irriterer og nedbryder vævet, og det giver forsnævring i luftrør og tab af lungevæv.

For det enkelte menneske med KOL så har sygdommen en række konsekvenser. Det er lungesymptomer, hvor åndenød som regel er det værste. Men der kan være andre ting hoste, slimdannelse, infektion, ubehag ved at trække vejret og hyppige luftvejsinfektioner.

Der kan også være andre symptomer, som er hyppigere hvis man har svær KOL. Det kan være at man taber sig uden at man gør noget for det. Man kan komme i dårlig kondition, så man bliver tiltagende mere svækket, inaktiv og socialt isoleret. Og KOL optræder ofte samtidigt med andre kroniske sygdomme:
Hjertesvigt, depression, knogleskørhed, diabetes.

På det samfundsmæssige niveau er det en sygdom med meget stor betydning.
KOL er en af verdens hyppigste årsager til for tidlig død. KOL koster mange sygedage, tabt produktion, udgifter til indlæggelser, kontrol-besøg og medicin

Den mest effektive forebyggelse af KOL er at aldrig starte med at ryge, eller at stoppe igen så hurtigt man kan.

Der findes effektiv hjælp til at kvitte tobakken, men intet hjælper, hvis ikke hovedpersonen selv er motiveret.

Så vi kan alle gøre en god gerning ved at spørge en ryger om hun eller han har overvejet at lægge tobakken på hylden.