Gå til indhold

Fem gode råd til kommunikation med patienter med anden etnisk baggrund

Hvis du arbejder med patienter med en anden etnisk baggrund end dansk, kan der nogen gange være brug for, at du er ekstra opmærksom i mødet med patienten.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Sproglige og kulturelle udfordringer

Sproglige og kulturelle forhold kan nemlig i nogle tilfælde udfordre kommunikationen og dermed patientsikkerheden. I den her film giver vi dig en række gode råd til, hvad du skal være opmærksom på, og hvad du konkret kan gøre.

 

Afsæt mere tid

For at skabe tilstrækkeligt nærvær og opmærksomhed kan det være en rigtig god idé at sætte ekstra tid af til de patienter, hvor du ved, at kommunikationen kan blive udfordret, eller hvor der deltager en tolk. 

 

Vær tydelig og konkret

For at sikre dig, at patienten forstår formålet med samtalen, undersøgelser, plan for behandlingen og de aftaler, I laver, kan du for eksempel starte med at sige ”Du er her i dag fordi…”. På den måde kan du sikre dig, at patienten forstår formålet med konsultationen.

Hvis patienten ikke er så sikker i det danske sprog, er det vigtigt at tale langsomt, bruge hverdagsagtige ord og kropssprog og stille patienten opfølgende spørgsmål. Opsummér jeres aftaler til sidst, og lad patienten gentage, hvad I har aftalt. Hjælp med næste skridt hvis patienten for eksempel selv skal booke en tid. 

 

Tilpas din kommunikation

Rundt om i verden er der stor forskel på, hvordan man forholder sig til sundhed, sygdom og behandling. Det er derfor en god ide, at du er opmærksom på, hvordan din patient opfatter diabetes.

Du kan for eksempel spørge patienten: ”Vil du ikke forklare mig med dine egne ord, hvad diabetes er for en sygdom?” eller ”Hvad er vigtigt for dig at fortælle om din diabetes?”. På den måde får du indsigt i patientens viden om diabetes og udfordringer i hverdagen, og du kan tilpasse din kommunikation derefter. 

 

Afstem forventninger

Du kan opleve, at patienten har en forventning til dig som sundhedsprofessionel, der ikke stemmer overens med dit eget syn på din opgave. Mange steder i verden bliver en læge for eksempel betragtet som en autoritet, der primært diagnosticerer og udskriver medicin.

Det kan derfor være uvant for nogle, at du involverer patienten i beslutninger og stiller spørgsmål om hverdagen med diabetes eller patientens privatliv. Derfor er det en god idé at være tydelig omkring, hvordan dine spørgsmål relaterer sig til sygdommen, for eksempel ved at sige ”Jeg stiller dig spørgsmålet, fordi jeg ved, at mange oplever at diabetes påvirker deres samliv, og det kan være svært at få talt om”.

 

Overvej brug af tolk

Hvis det sproglige er en stor udfordring, bør du bestille en tolk. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle borgere, som har ret til gratis tolkebistand. Det kan du læse om i ’Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven’.

 

Du bør altid overveje, om det er hensigtsmæssigt at bruge en pårørende som tolk. Og brug aldrig mindreårige eller teenagere som tolke. De kan komme i klemme i deres dobbeltrolle og har ikke samme viden om sygdom og sundhedsvæsenet, som de professionelle tolke har.

 

  • Sæt god tid af til konsultationen

  • Tjek patientens forståelse af behandlinger, aftaler og ansvar, og hjælp med næste skridt

  • Tjek patientens egen forståelse af sin sygdom

  • Forklar, hvorfor du stiller de spørgsmål, du gør

  • Brug en professionel tolk, hvis der er store sproglige udfordringer

 

Kilde

Filmene om diabetes er udviklet i et samarbejde mellem Region Sjælland og landets fem Steno Diabetes Centre og Diabetesforeningen.