Gå til indhold

Til at støtte pårørende

Helbredsprofilen henvender sig både til syge borgere, men også i høj grad deres pårørende. Du kan bruge videoerne i dit arbejde til fx at støtte de pårørende.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Brug filmene som støtte i samarbejdet med pårørende

Her findes film om ændret rollefordeling i hjemmet, om angst og gode råd om at passe på sig selv.

De livsstilsmæssige konsekvenser, det har at være pårørende til en person med kronisk sygdom, kommes også i møde i indholdet på Helbredsprofilen.
Her har du noget at give de pårørende med hjem, når de er bekymrede, usikre, eller bare nedslidte.
I videoerne på Helbredsprofilen kan de se sig selv spejlet i andres situation og få gode råd.