Gå til indhold

Baggrund

I Region Sjælland udgør antallet af patienter med kronisk sygdom mindst 240.000 mennesker. Samlet set forudses antallet af patienter at ville stige i takt med, at behandlingsmuligheder forbedres, og at alderssammensætningen i befolkningen ændres.

Regionens indsats for borgere med længerevarende sygdom

Gruppen af borgere/patienter med længerevarende lidelser omfatter store dele af befolkningen i alle aldersgrupper. Sundhedsstyrelsen vurderer, at mere end hver tredje voksne dansker lever med en eller flere længerevarende sygdomme. Kronisk eller længerevarende sygdom omhandles her under et, men afhængigt af sygdommens karakter og den enkeltes muligheder for at håndtere sin situation, vil et liv med en kronisk eller længerevarende sygdom variere betydeligt fra person til person.

Sammenhæng mellem udvikling af kroniske sygdomme og livsstil

For flere af de kroniske sygdomme gælder, at der er en sammenhæng mellem udvikling af kroniske sygdomme og livsstil. Dette gælder f.eks. for udvikling af kronisk bronkitis, hjertekarsygdomme og sukkersyge, hvor der er en sammenhæng med henholdsvis rygning, overvægt og fysisk inaktivitet.

Borgere i Region Sjælland lever mere usundt end landsgennemsnittet

Borgerne i Region Sjælland lever på mange områder mere usundt end landsgennemsnittet. Det kan derfor også forudses, at andelen af borgere med kroniske lidelser i Region Sjælland i årene fremover vil vokse.

Kroniske lidelse udgør idag 70-80 % af de samlede sygehusressourcer

Da patienter med kroniske lidelser samtidig er en gruppe, der anvendes flest ressourcer på i sundhedsvæsenet i dag - 70-80 procent af de samlede ressourcer - er der også af ressourcemæssige hensyn brug for at tænke på tværs af sektorer i en fælles koordineret indsats. Samlet set er der således behov for at sætte øget fokus på forebyggelses-, behandlings- og rehabiliteringsindsatsen for patienter med kroniske lidelser i Region Sjælland. Der er brug for, at der i samarbejde med kommuner og praktiserende læger indgås en fælles forpligtende politik og strategi for arbejdet omkring mennesker med kroniske lidelser.>

Helbredsprofilen

Helbredsprofilen kan bruges af alle. Dvs. den lægger op til at blive brugt både kommunalt og regionalt -  brugen er ikke afhængig af sygehusindlæggelse.