Gå til indhold

Handicapbil

Der er en hel række forhold, der skal være opfyldt, for at du kan få bevilliget støtte til en handicapbil. Det er kommunen, som vurderer dit behov og bevilliger støtten.
Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Hvem kan få en handicapbil?

Du kan søge om støtte til en bil, hvis du har en varig funktionsnedsættelse. Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at opnå eller fastholde et arbejde, gennemføre en uddannelse eller deltage i aktiviteter.

Kommunen vurderer og bevilliger støtten

Det er kommunen, der bevilliger støtten. De vil derfor vurdere dit behov ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og hvor meget din funktionsnedsættelse hæmmer dine muligheder for at komme rundt.

Desuden vil kommunen vurdere, om dit transportbehov kan dækkes bedre på andre måder, som f.eks. ved individuel handicapkørsel. Støtten bliver givet som et rentefrit lån inden for en given maksimumramme.

Dine økonomiske forhold

Dine økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af en bil eller for lånets størrelse. Men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale. Støtten er skattefri.

To former for handicapbiler

Der findes to former for handicapbiler: En erhvervsbil og en trivselsbil. Erhvervsbilen er målrettet dem, der stadigvæk er i arbejde, og trivselsbilen er for dem, som har behov for en bil i deres fritid.

Hvis du har behov for en handicapbil, skal du kontakte din kommune, og bede om at tale med den medarbejder, der sagsbehandler ansøgning om handicapbil.