SkipToMain.AriaLabel

Testament i nasljeđe

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Sačinjavanjem testamenta odlučujete šta će se desiti s Vašom imovinom kada umrete. Zakon o nasljeđu je komplikovan i raspodjela zavisi, između ostaloga, od da li je osoba u braku, da li ima djecu iz sadašnjeg ili prijašnjih brakova, i da li u okviru braka postoji ugovor o posebnom ili zajedničkom vlasništvu. Četvrtina Vašeg nasljeđa je pravno nasljeđe, koje pripada Vašim pravnim nasljednicima, tj. bračnom drugu, djeci, unučadi i praunučadi. Tri četvrtine Vašega nasljeđa sami možete odrediti kome će pripasti. U testamentu opisujete, ko će Vas naslijediti, i šta će isti naslijediti. Dio nasljeđa možete ostaviti dobrotvornim organizacijama i slično. Ako nemate pravnih nasljednika, slobodno možete raspolagati Vašim vrijednostima i imovinom. Morate imati punih 18 godina i preuzeti odgovornost za vlastite postupke, da bi sačinili testament. Testament je pismeni dokument koji se sačinjava kod advokata. Testament se mora potpisati ili osvjedočiti uz prisustvo dva svjedoka ili kod notara u gradskome sudu. Svjedoci i notar nakon toga moraju potpisati testament. Vi slobodno možete poništiti testament, sem ukoliko ste ga ranije učinili neponištavajućim. Ako želite izmijeniti testament, to radite na isti način kao kada ste ga i sačinili.