SkipToMain.AriaLabel

Vaše mogućnosti da sačinite životni testament

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

 
Životni testament je testament, gdje obavještavate doktore, da ne želite započeti ili nastaviti liječenje,
ako ste neizlječivo bolesni ili ako postoji riziko da ostanete ozbiljno hendikepirani.
Životni testament možete sačiniti kada ste zdravi ili nakon što ste oboljeli.
Sačinjavanjem životnog testamenta dajete doktorima mogućnost da se upoznaju s Vašim željama o liječenju,
ako se nađete u stanju, gdje sami niste u mogućnosti da kažete šta želite.
Osobe koje su napunile 18 godina mogu sačiniti životni testament.

Životni testament možete sačiniti preko www.sundhed.dk.