SkipToMain.AriaLabel

Digitalno nasljeđe

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Vaše digitalno nasljeđe je sve ono što ste ostavili iza sebe u obliku elektronskih podataka, na primjer, slike na Vašem kompjuteru, e-mailovi, dokumenti u e-boksu, profili na Facebooku, Linkedinu, forumima za upoznavanje i tako dalje. Pošto se naša komunikacija sve više odvija preko interneta, potreba da razmislite, šta će se desiti sa svim ovim podacima nakon Vaše smrti, postaje veća. Pravno gledajući rodbina nema pravo pristupa Vašem digitalnom nasljeđu. Ako želite da im dozvolite pristup ovom dijelu Vašeg nasljeđa važno je da zapišete razna korisnička imena i šifre, te da ih sačuvate zajedno sa Vašim ličnim dokumentima, ili da podatke deponujete kod nekoga od rodbine ili kod advokata. Ako ne želite da drugi imaju pristup ličnim dokumenti ili slikama, koji se nalaze negdje virtualno ili na Vašem kompjuteru, onda se pobrinute da redovno raščistite i izbrišete ovaj materijal. Važno je da znate, da ako želite uticati na šta će se se desiti sa materijalom, onda i sami morate biti aktivni. Kada osoba umre, svi pristupi e-boksu se brišu. To važi za lični pristup osobe i za druge koji imaju pristup čitanjem. Vlasti više ne mogu slati digitalnu poštu umrloj osobi. Vaša rodbina, međutim, može dobiti pristup Vašem e-boksu, ako imaju potvrdu imovinskog suda. Ako Vi, u svojstvu rodbine, želite izbrisati korisničke račune i profile u socijalnim medijima, online uređaje, mail-račune i tako dalje morate se upoznati sa propisima i procedurama svakoga medija. Nekada je moguće da izbrišete profil popunjavanjem formulara, ako možete dokumentovati da ste najbliža rodbina umrloj osobi.