SkipToMain.AriaLabel

Bolnička kapela

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Svaka bolnica ima kapelu. Kapelu mogu koristiti svi bez obzira na vjeru. Kada osoba umre u bolnici, onda je pregleda doktor, nakon čega se mrtvac smiješta u bolničku kapelu. Po dogovoru s osobljem u kapeli, moguće je vidjeti mrtvaca u kapeli. U posebnim slučajevima to, međutim, nije moguće - na primjer ako je mrtvac stigao u bolnicu s povredama na licu i tijelu. Takođe je moguće vidjeti mrtvaca u kapeli prije negoli što ga treba sahraniti. Dolazak po mrtvaca u vezi sa sahranom takođe treba dogovoriti s osobljem u kapeli. Međutim, obično je sveštenik taj koji rješava praktičke poslove i koji poznaje procedure oko dolaska po tijelo mrtvaca. Na internet-stranici regiona možete pronaći dodatne informacije o kapelama u okviru bolnica u Regionu Sjælland.